• Branchen: Medizintechnik, Schuhindustrie, Arbeitsbekleidungs- und Textilbranche, Lebensmittelbranche, Automobilbranche u. a.
  • Merkmale: Haltbar, formgerecht, Ökotex.
  • Material: Edelstahl